Niedawno ukazała się nowa publiczna wersja Community Preview 3 (CTP3) systemu SQL Server vNext (codename Denali). Okoliczności ukazania się tej wersji były dość ciekawe, ponieważ wersja ukazała się dość niespodziewanie szybciej, niż ktokolwiek mógł podejrzewać. Jednocześnie firma Microsoft zarzuciła użytkowników bogactwem nowych wersji SQL Server 2008 R2 (Service Pack1) i 2008 (kilka Cumulative Update’ów). Jest więc co eksplorować, choć zalecam ostrożność, ponieważ z zaufanych źródeł wiem, że zwłaszcza Service Pack 1 do R2 jest źródłem licznych problemów (włącznie z tym, że dość trudno go poprawnie zainstalować).

Dopiero kilka dni temu znalazłem czas, by sprokurować sobie maszynę wirtualną do Denali CTP3. Maszyna działa pod kontrolą Windows Server 2008 SP1. Do tego trzeba było doinstalować parę rzeczy, ale na szczęście instalator wszystko dość jasno opisuje i nie ma problemów ze znalezieniem w sieci brakujących dodatków do systemu operacyjnego.

Jedną z pierwszych czynności po zainstalowaniu każdej nowej wersji SQL Servera jest w moim przypadku sprawdzenie, czy nie pojawiły się nowe widoki i funkcje dynamiczne. Uruchamiam zatem zapytanie:

SELECT 'sys.' + name
FROM sys.system_objects
WHERE [schema_id] = 4 AND name LIKE 'dm[_]%';

Przejrzenie listy w przypadku Denali CTP3 zaowocowało znalezieniem kilku ciekawych obiektów, ale najciekawszym z mojego punktu widzenia wydaje się być sys.dm_db_database_page_allocations. Jest to funkcja dynamiczna, która przyjmuje sporo parametrów: identyfikator bazy, identyfikator tabeli, identyfikator indeksu, numer partycji oraz rodzaj widoku. Lista parametrów przypomina widok sys.dm_db_index_physical_stats. Jednak nowa funkcja zwraca informacje prawie takie same, jakie dotąd można było uzyskać za pomocą polecenia DBCC IND. Możemy zatem obejrzeć, które strony wchodzą w skład konkretnego indeksu czy sprawdzić, z ilu poziomów stron dany indeks jest złożony. Przykładowe odwołanie do tej funkcji:

SELECT *
FROM sys.dm_db_database_page_allocations(
  DB_ID(),
  NULL,
  NULL,
  NULL,
  'DETAILED'
);

Przykładowy wynik (lista stron zaalokowanych dla całej bazy, widok o największej liczbie detali):

Nie muszę tłumaczyć, o ile lepiej byłoby mieć w systemie widok dynamiczny, na dodatek w pełni wspierany i udokumentowany. Do szczęścia jeszcze poproszę jakiś oficjalny zamiennik dla DBCC PAGE :-)